Dotácie k rekonštrukciám a obnove domu

Domovská stránka » Dotácie k rekonštrukciám a obnove domu
Dotácie k rekonštrukciám a obnove domu2023-05-07T20:16:44+02:00

Dotácie k rekonštrukciám

Či už je náš pohľad na dotácie taký či onaký, jedno je isté. Pomerne štedrá dotácia pre mladú rodinu znamená veľa a je veľmi vítanou pomocou. Rekonštrukcia rodinného domu je často totiž to veľmi nákladnou záležitosťou. Dotácie nám tak pomáhajú znížiť tieto náklady a umožňujú rekonštruovať dom v súlade s ich vysnívanými predstavami.

Ďalším dôležitým dôvodom sú možnosti na zlepšenie kvality bývania. Dotácie sa poväčšine viažu na použitie k zlepšeniu energetických parametrov rodinného domu, čo prispeje k väčšej úspore energie a tým aj k nižším nákladom na vykurovanie a chladenie.

Program obnov dom

Percentuálna výška
preplácaných výdavkov

75%

maximálne 75 % celkových oprávnených výdavkov až do sumy maximálnej výške dotácie (viď nižšie)

Maximálna výška dotácie

15 000 €

na rekonštrukciu rodinného domu viete získať, ak dosiahnete úsporu energie min. 30% oproti stavu pred obnovou domu.

19 000 €

na rekonštrukciu rodinného domu viete získať, ak dosiahnete úsporu energie min. 60% oproti stavu pred obnovou domu.

Hlavné zmeny vo výzve

K žiadosti stačia len 3 doklady (občiansky preukaz, list vlastníctva a potvrdenie o veku stavby)

Už sa od žiadateľov nevyžaduje doklad o trvalom pobyte v rodinnom dome

Doklady ako stavebné povolenie alebo ohlásenie drobnej stavby už nie sú prílohou k žiadosti

Energetický certifikát stačí doručiť do 3 mesiacov od podpísania zmluvy a teda nie je súčasťou žiadosti

Dôležité termíny

 • 3. kolo výzvy obnov dom je uzatvorená po prijatí 10 000 žiadosti (maximum pre 3. kolo)
 • Do 15 pracovných dní, t. j. najneskôr do 17. 5. 2023 je potrebné žiadateľmi doručiť vytlačené a podpísané žiadosti spolu s prílohami
 • Alokovaná čiastka na túto výzvu je 190 mil €
 • Podpora je určená pre domy postavené pred 1. januárom 2013
 • Podporu môžete získať aj spätne a to pre práce a produkty objednané najskôr 1. februára 2020
 • Realizácia projektu musí byť ukončená do 10 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy o PPM

Dôležité odkazy

Bezplatná linka

0800 144 440

Jednotlivé časti a práce na rekonštrukcii domu sú v rámci dotačného programu zaradené do tzv. opatrení. Schválenie dotačnej podpory má svoje pravidlá naviazané na tieto opatrenia.

PODMIENKY VYUŽITIA OPATRENÍ

 • Súčasťou obnovy rodinného domu musí byť aspoň jedno opatrenie zo skupiny opatrení A.
 • Opatrenia zo skupiny B sú voliteľné.
Opatrenia A Príspevok je určený na zateplenie obvodového plášťa, strechy, podlahy, výmenu okien a ďalšie.

Opatrenia A

Príspevok je určený na zateplenie obvodového plášťa, strechy, podlahy, výmenu okien a ďalšie.

Opatrenia B1 Príspevok je určený na tepelné čerpadlo, fotovoltický panel, solárny kolektor, rekuperáciu a ďalšie.

Opatrenia B1

Príspevok je určený na tepelné čerpadlo, fotovoltický panel, solárny kolektor, rekuperáciu a ďalšie.

Opatrenia B2 Príspevok je určený na intenzívnu alebo extenzívnu zelenú strechu.

Opatrenia B2

Príspevok je určený na intenzívnu alebo extenzívnu zelenú strechu.

Opatrenia B3 Príspevok je určený na nadzemnú nádrž bez čerpadla, nadzemnú nádrž s čerpadlom a ďalšie.

Opatrenia B3

Príspevok je určený na nadzemnú nádrž bez čerpadla, nadzemnú nádrž s čerpadlom a ďalšie.

Opatrenia B4 Príspevok je určený na inštaláciu tieniacej techniky.

Opatrenia B4

Príspevok je určený na inštaláciu tieniacej techniky.

Opatrenia B5 Príspevok je určený na odstránenie azbestu.

Opatrenia B5

Príspevok je určený na odstránenie azbestu.

AKO NA POTREBNÚ 30% resp. 60% ÚSPORU

Ako ste sa mohli dočítať vyššie je zrejmé, že na získanie štedrej dotácie sa potrebujete dostať k energetickej úspore min. 30% resp. 60%. Často sa však stáva, že realizáciou iba jedného opatrenie nedôjde k požadovanej úspore. Aj preto je dôležité komunikovať projekt rekonštrukcie vášho domu s odborníkmi a teda firmami zaoberajúcimi sa energetickými posudkami. Pre zjednodušenie sme nazreli do viac ako 100 projektov a pripravili pre vás nižšie modelové situácie, kde k požadovaným úsporám 30 resp. 60 % dochádza pravidelne.

Najväčšie zdroje úniku tepla

Úniky v domácnosti majú rôzny charakter. od nášho správania sa v domacnosti, až, po stav nehnuteľnosti. Tak či onak platí, že priemerná slovenská domácnosť resp. jej dom postavený v minulom storočí spotrebuje až 75% energií len na kúrenie.

Aj preto je dobré poznať, ale hlavne riešiť, kde nám naše drahocenné teplo z domácnosti najviac uniká. Vedzte, že nižšie uvedené hodnoty sú orientačné. Iné úniky má dom s podpivničeným celým podlažím a iné ten s malou pivničkou.

Hodnoverné zdroje však uvádzajú tieto čísla:

35%

Obvodové steny domu

Táto rekonštrukcia je často spätá s fasádnym zlepšením izolačných vlastností budovy, čo pomáha výrazne znížiť náklady na vykurovanie.

30%

Okná a dvere

Vývoj technológií spôsobil, že výmena okien a exteriérových dverí tvorí nosnú časť enrgetickej úspory pri rekonštrukcii nehnuteľnosti.

30%

Strecha resp. podkrovie

Rekonštrukcia strechy zvýši komfort bývania, spôsobí zníženie nákladov na energie a zamedzí vzniku ohrozenia iných prvkov stavby.

15%

Podlaha resp. pivnica

Správna skladba podlahy dokáže vytvára až 15 % rozdiel v nákladoch na vykurovanie, a to najmä ak  plánujete podlahové vykurovanie.

10%

Spôsob vetrania

Vetranie oknami má svoje pravidlá na to, aby splnilo svoju úlohu a nestratilo svoj efekt, nemusí to však byť jediným riešením.

ZELENÁ DOMÁCNOSTIAM III

Národný projekt Zelená domácnostiam II má za cieľ pomôcť pri implementácii malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach. Oproti programu obnovy dom sa tu nekladie dôraz na stav rodinného domu. Momentálne prebieha 3. kolo s tým, že blíži jeho vyčerpanosť alokovaných prostriedkov. Každopádne s podporou inštalácií zariadení OZE sa počíta aj v ďalšom programovom období a to min. do roku 2027.

Kľúčové podmienky

 • Určené pre inštaláciu malých zariadení na využívanie OZE.
 • Výber zariadenia je viazaný na zaregistrované a spĺňajúce podmienky. Zoznam zariadení
 • Získať voucher môžu fyzické osoby s vlastnictvom RD mimo bratislavského kraja.
 • Výber zhotoviteľa je viazaný na tých, ktorý majú so SIEA účinnú zmluvu o preplácaní poukážok. Zoznam zhotoviteľov

Výška poukážok / voucherov

1 500 €

Kotly na biomasu a fotovoltické panely

1 750 €

Slnečné kolektory

3 400 €

Tepelné čerpadlá

Slnečné kolektory

Žiadosť – hlavným rozdielom je, že systém registrácie žiadostí zostáva trvalo otvorený. Poradie podaných žiadosti po novom nie je dôležité.

Poukážka – žiadateľ po podanej žiadosti dostane prístup do systému, kde si vie manažovať žiadosť, ale hlavne aktivovať vydanie poukážky.

Dôležité čísla

23. 3. 2023

Aktivácia žiadostí v projekte Zelená domácnostiam je uzavretá. Aktuálny stav čerpania.

30 000 000 €

Alokovaná suma

90 DNÍ

od dátumu vydania poukážky, ktorý je uvedený na poukážke, musí byť inštalácia zrealizovaná

Dôležité odkazy

Bezplatná linka

0800 199 399

O voucher je vhodné požiadať až po potvrdení dodania a montáže realizátorskou firmou v 90-dňovej lehote od dátumu vydania poukážky. Práve spomínaných 90 dní má totiž voucher platnosť. Práve preto je táto dotačná podpora vhodná skôr pre domácnosti, ktoré sú na inštaláciu dobre pripravené a majú za sebou komunikáciu s dodávateľom zariadenia.

Go to Top