Otázky a odpovede o rekonštrukciách

Domovská stránka » Otázky a odpovede o rekonštrukciách
Otázky a odpovede o rekonštrukciách2023-02-20T20:27:23+01:00

Na tejto podstránke nájdete odpovede na otázky, ktoré nám najčastejšie kladiete. Kliknutím na buttony nižšie sa dostanete do daných sekcií. V prípade potreby využite formulár na položenie aj vašej otázky na ktorú sa budeme snažiť čo najskôr fundovane odpovedať.

Otázky k rekonštrukcii strechy

Aké sú náklady na rekonštrukciu strechy?
Veľmi komplexná otázka na ktorú nie je možné presne odpovedať. Inými slovami, koľko stojí auto? Každopádne náklady na rekonštrukciu strechy závisia od veľkosti strechy, materiálov a prác, ktoré sú potrebné. Nemenej dôležitý parameter je stav krovu a jeho potenciálny výmena. Teda samotná rekonštrukcia strechy sa môže pohybovať od pár tisíc do päťcifernej sumy.

Aký je najčastejší dôvod na rekonštrukcie plechovej strechy?
Rekonštrukcia strechy je nevyhnutná, keď sa zistí, že strecha zateká. V prípade, že zatekania nastávajú na viacerých miestach, je potrebné vymeniť celú strešnú krytinu. Ak zatekanie nastáva len na jednom mieste, často stačí sa zamerať len na opravu problémového miesta

Aké sú ďalšie dôvody k obnove strechy
Vzhľad nie je dostatočne atraktívny, zlepšiť tepelnú izoláciu pre úsporu energie, zvýšiť hodnotu vášho domu na materiály strechy badať únavové deformácie, ak chcete rozšíriť svoj obytný a pracovný priestor, opraviť chyby v minulosti  a využiť strechu na výrobu energie

Čo získam a aké sú výhody rekonštrukcie strechy
Zvýšenie úžitkovej hodnoty domu (kvalitná rekonštrukcia strechy zvýši estetický vzhľad a celkovú hodnotu vášho domu). Úspora energie (nový materiál na strešnej krytine môže zlepšiť tepelnú izoláciu a tým ušetriť náklady na vykurovanie) Zlepšenie zvukovej izolácie (Nový strešný materiál môže zlepšiť aj zvukovú vlastnosti rodinného domu)

Aký materiál je najlepší na strechu?
Najlepší materiál na strechu závisí od klimatických podmienok, veľkosti a tvaru strechy a vašich osobných preferencií. Medzi populárne možnosti patria škridla,, betónové alebo keramické dlaždice. Podstatnú výhodu však majú pri rekonštrukciách plechové krytiny, ktoré svojou ľahkosťou výrazne nezaťažujú strešnú konštrukciu.

Ako dlho trvá rekonštrukcia strechy?
Trvanie rekonštrukcie strechy závisí od veľkosti a zložitosti projektu. Môže trvať od niekoľkých dní do niekoľkých týždňov. Nemenej dôležitým faktorom je počasie, ale hlavne dojednanie sa s realizačnou firmou na termíne realizácie.

Ako často sa má rekonštruovať strecha?
Očakávaná rekonštrukcie strechy závisí od viacerých faktorov, medzi ktoré patrí materiál strechy, klíma v oblasti a kvalita prvotnej montáže. V priemere dobre postavená a udržiavaná strecha napr. z plechu vydrží 50 – 100 rokov. Iné faktory, ako sú nepriaznivé poveternostné podmienky, zlá údržba alebo zlá prvotná montáž, však môžu skrátiť životnosť strechy a vyžiadať si nevyhnutnú rekonštrukciu. Určite neuškodí, keď raz za čas (5-10 rokov) odborne posúdiť stav strechy, či a kedy je potrebné ju rekonštruovať. Vyhnete sa tak havarijním situáciám.

Je nutné vymeniť celú strechu, alebo stačí len opraviť poškodené miesta?
V niektorých prípadoch môže byť potrebné vymeniť celú strechu, zatiaľ čo v iných stačí len opraviť poškodené miesta.  Závisí to od stavu strechy a samozrejme aj o cenovej efektivnosti prác jej opravy. Nemá celkom zmysel opravovať strechu každé 2 roky a vždy k nej volať majstrov. Ako sa hovorí raz a poriadne.

Potrebujem stavebné povolenie k rekonštrukcii strechy
Keďže ide o rozsiahlu tému, ktorá sa občasne mení, tak sme sa rozhodli dovolať na štátnu autoritu, kde je táto téma spracovaná – agenda stavanie

Môžem rekonštruovať strechu sám bez odborníka?
Rekonštrukcia strechy je komplexná práca, ktorá vyžaduje odborné zručnosti a znalosti. Je lepšie využiť služby odborníka. Každopádně na Slovensku rekonštrukcia strechy nepodlieha žiadnym certifikačným konaniam. Vo výsledku, ak si trúfate a máte dostatočné manuálne zručnosti, hor sa do toho.

Otázky k rekonštrukcii kúrenia

Aké sú náklady na rekonštrukciu kúrenia?
Veľmi komplexná otázka na ktorú nie je možné presne odpovedať a jej vývoj sa v priebehu času mení. Položkami pri obnove kúrenia sú hlavne práca (výber firmy), výber typu teplonosného média a búracie práce. Najväčšou položkou je tu však energetický zdroj. Najdrahším osvedčeným energetickým zdrojom je v súačnosti tepelné čerpadlo, ale POZOR. Treba vnímať cenu komplexne. Jednorazové vyššie náklady spojené zo zakúpením tepelného čerpadla a jeho inštaláciou sa postupne vracajú nízkymi prevádzkovými nákladmi. Za predpokladu, že vaším riešením pri rekonštrukcii kúrenia bude podlahovka, vám odporúčame prečítať článok o výbere energetického zdroja k podlahovke

Aký typ alebo druh kúrenia pri rekonštrukcii zvoliť?
Veľmi náročná otázka na krátku odpoveď. V starých rodinných domoch sa často stretávame s radiátormi, ktoré už nevyhovujú dnešným požiadavkám ani po estetickej stránke. Vysnívaným snom bola donedávna teplovodná podlahovka, ktorá už nie je dnes pri rekonštrukcii nedostupnou. Vynikajúcim riešením je systém RAUTHERM SPEED plus renova, ktorý ma konštrukčnú výšku len 13 mm.

Aký zdroj tepla odporúčate použiť pri podlahovke? 
Plošné kúrenie používa relatívne nízke teploty v kúrení. Preto sú bežnými zdrojmi tepla tepelné čerpadlá alebo solárne kolektory, ktoré sú najefektívnejšie v tomto nízkoteplotnom režime. Plynové kondenzačné kotly tiež môžu byť vhodnými volbami, keďže pri nízkoteplotnej prevádzke ukazujú svoj úsporný potenciál. Ďalšie vysokoteplotné zdroje môžu byť tiež použité, ak sú nastavené na primeranú teplotu v kúrení medzi 30 až 45 °C.

Ako ovplyvňuje rekonštrukcia kúrenia spotrebu energie?
Spotrebu energie závisí od typu použitého energetického zdroja a efektivity celého systému. Novšie kotly, tepelné čerpadlá a iné zdroje sú často výrazne úspornejšie a efektívnejšie ako staršie modely Okrem toho môžu byť pri rekonštrukcii implementované aj inteligentné riešenia, ako je napríklad automatická regulácia teploty, čo tiež vedie k zníženiu spotreby energie.

Aké sú možnosti získať dotáciu pre rekonštrukciu kúrenia?
Odporúčame sledovať sekciu webu o dotáciach, ktorá sa tejto téme neustále venuje a prináša aktuálne informácie

Ako ovplyvní rekonštrukcia kúrenia náklady na údržbu?
Nové zdroje tepla sú spoľahlivejšie a jednoduchšie na údržbu ako staršie modely, čo by mohlo viesť k zníženiu nákladov na údržbu. Na druhej strane, ak sa pri rekonštrukcii použijú komplikovanejšie zdroje tepla, môžu sa zvýšiť náklady na údržbu. Preto je dôležité zvážiť všetky faktory a poradiť sa s odborníkom na výber najvhodnejšieho riešenia pre konkrétne potreby. Konečným parametrom nákladov sú náklady na prácu technika a tá sa logicky výrazne líši v Bratislave od zvyšku Slovenska.

Je nutné meniť rozvody vody pri rekonštrukcie kúrenia?
Rekonštrukcia kúrenia je pomerne veľký stavebný zásah. Ak vaše nové riešenie kúrenia využíva aj vodovodné rozvody je vhodné vymeniť aj tie. Predsa len, ak sa pravdepodobne realizovali spolu s kúrením, budú mať čo to za sebou a tak pri jednom stavebnom zásahu vyriešite 2 veci. Vyhnete sa tak nepríjemným problémom spojených s rúrkami ako teplovodným médiom v budúcnosti.

Je nutné meniť aj komíny počas rekonštrukcie kúrenia?
Takmer s určitosťou máte na mysli rekonštrukciu kúrenie s riešením kotla na biomasu. Komín má svoju očakávanú životnosť a ak sa tá jeho u vás blíži ku koncu,  je na zvážení pristúpiť aj k výmene samotného komína. Nutnosť to však nie je. Poraďte sa s revíznym technikom alebo aj kominárom.

Môžeme rekonštruovať kúrenie postupne, napríklad jednotlivými miestnosťami?
Možné je skutočne všetko, ale toto riešenie neodporúčame. V konečnom dôsledku vás takéto riešenie môže stáť násobne drahšie ako jednorazová akcia. Iným prípadom je, že vaša nehnuteľnosť môže byť obsluhovaná viacerými typmi vykurovania. Riešením je aj príprava podlažia do budúcnosti k zobytneniu. Aj tu je však vhodné aspoň predpripraviť kúrenie podľa fázy dokončenia daného podlažia.

Ako dlho trvá rekonštrukcia kúrenia?
Odpoveďou by mohlo byť, že všetko záleží do zvoleného riešenia, rozlohy vykurovacieho priestoru a aktuálneho stavu nehnuteľnosti, ale hlavným parametrom je dostupnosť realizátorskej firmy. Neobmedzujte sa kvôli časovému aspektu na jedno či druhé riešenie kúrenia. Skutočne platí, že na dĺžku obdobia od vášho rozhodnutia po užívanie nového tepelného komfortu má najväčší vplyv časová dostupnosť realizátorskej firmy.

Otázky k rekonštrukcii fasády

Prestáva dom „dýchať“ po zateplení fasády?
Nie, pri zateplení fasády a výmene netesnených okien za nové sa celková priedušnosť budovy znižuje, ale zateplenie budovy je dôležité pre zníženie tepelných strát a dosiahnutie požadovaných úspor energie.

Dôjde pri zateplení domu ku kondenzácii vodnej pary a ku vzniku plesní?
Nie, zateplenie domu znižuje riziko kondenzácie vodnej pary a vzniku nežiadúcich plesní. Kondenzácia a vznik plesní najčastejšie vznikajú v nezateplených domoch s tenkými stenami, kde sa v zime teplý vzduch z interiéru stretáva s chladným vzduchom z exteriéru a kondenzuje vo vnútri konštrukcie.

 Je treba zatepľovať hrubé steny v starom dome ?
Nie vždy závisí na hrúbke stien. Schopnosť obvodovej steny izolovať teplo vo vnútri objektu je vyjadrená hodnotou súčiniteľa prestupu tepla U, ktorá závisí na použitom materiáli a jeho vlastnostiach. Napríklad stena z plných tehál o hrúbke 40 cm môže mať lepšiu tepelno-technickú vlastnosť ako kamenná stena hrúbky 50 cm.

Čo sa stane s fasádnym polystyrénom po približne 20 rokoch?
Existuje mýtus, že polystyrén sa mizne a stráca sa po 20 rokoch. Toto tvrdenie sa zakladá na technických a fyzikálnych vlastnostiach penového polystyrénu, ktorý môže stratiť stabilitu pri vystavení teplotám vyšším ako 70 ˚C. Správnym prilepením a upevnením polystyrénu a vytvorením dostatočnej armovacej základnej vrstvy sa dá predísť degradácii polystyrénu. Je dôležité dodržiavať technologický postup montáže zatepľovacieho systému, aj keď realizujete zateplenie domu svojpomocne.

Čo je potrebné urobiť, aby fasádny polystyrén odolával vysokým teplotám?
Je potrebné vytvoriť minimálne armovaciu vrstvu (t.j. stierkovací tmel-lepidlo + perlinka) v hrúbke 3-4 mm a použiť kvalitné fasádne omietky, ktoré obsahujú UV filtre a sú odolné voči poveternostným vplyvom. Týmto spôsobom sa fasádny polystyrén bude môcť úspešne brániť vysokým letným teplotám.

Prečo by som mal svoju fasádu čistiť pravidelne?
Nevyčistená fasáda môže slúžiť ako vhodné miesto pre rôzne choroboplodné zárodky a rýchlejšie sa opotrebuje a poškodí. Pravidelné čistenie môže teda predchádzať estetickým aj materiálnym problémom, a tým oddialiť čas aj potrebu rekonštrukcie.

Aké má drevo výhody na fasáde?
Drevo na fasáde má niekoľko výhod, medzi ktoré patrí pozitívny vplyv na vnútornú mikroklímu v dome, možnosti architektonického stvárnenia a zlepšenie estetiky budovy.

Je prevetrávaná drevená fasáda vhodná na obyčajný rodinný dom?
Prevetrávané fasády majú oproti klasickým kontaktným fasádam výhodu v tom, že umožňujú voľnú ventiláciu a neuzatvárajú prípadnú vlhkosť vo vnútri budovy. Drevené fasády sú často používané ako pohľadová časť prevetrávaných fasád a jej použitie závisí skôr od vkusu ako od technických potrieb.

Otázky k rekonštrukcii záhrady

Je možné rozdeliť realizáciu záhrady na viac etáp?
Áno, ľudia často využívajú možnosť rozdeliť realizáciu záhrady na viac etáp. Osvedčená prax je vypracovať návrh v prvej etape a po schválení ho realizovať postupne. V prvej etape sa zarovná pozemok, vytýčia sa záhony a pokryjú sa mulčovacou textíliou, aby sa zabránilo zaburineniu pozemku. V druhej etape sa potom môže uskutočniť výsadba rastlín alebo budovanie ďalších prvkov.

A je cena za návrh záhrady a čo je potrebné zabezpečiť?
Cena za návrh záhrady závisí od rozlohy pozemku, náročnosti terénu a množstva prvkov, ktoré by ste chceli mať v záhrade.

Kedy je správny čas na hnojenie rastlín v záhrade?
Na jar začíname hnojiť od marca a potom podľa potreby. Odporúčame sledovať stav rastlín a prípadne ich hnojiť podľa potreby.

Kedy je najvhodnejší čas na výsadbu rastlín?
Rastliny v kontajneroch môžeme vysádzať celoročne. Voľnokorenné rastliny je najlepšie vysádzať v období od marca do konca mája a od októbra do novembra.

Je možné vytvoriť bezúdržbovú záhradu?
Hoci sa vám môže zdať, že založenie bezúdržbovej záhrady je možné, skutočnosť je taká, že aj takáto záhrada vyžaduje určitú starostlivosť. Záhradu treba pravidelne upratovať, vymieňať opotrebované veci a starať sa o rastliny, aby ste z nej mali radosť. Preto sa odporúča zvoliť rastliny, ktoré sú pomaly rastúce a nedosahujú veľkých rozmerov.

Môžem použiť zem od suseda?
Ak nemáte možnosť zohnať kvalitnú pôdu, záhradníci vám môžu pomôcť pripraviť pôdu na výsadbu rastlín. Spracovanie zeminy môže znamenať vyšší finančný náklad, ale vyplatí sa to v dlhodobom horizonte, pretože dobrá pôda vám umožní vysadiť rozmanitejšie druhy rastlín, ktoré budú potrebovať menej hnojív a budú mať menej nákladov na údržbu. Nevyhnutné je tiež odstrániť z pôdy kamene a iné nečistoty, aby ste mohli mať zdravú a kvalitnú záhradu.

Otázky k rekonštrukcii interiéru

Koľko stojí renovácia interiéru?

Náklady na renováciu interiéru sa môžu výrazne líšiť v závislosti od rozsahu projektu a zvolených materiálov a povrchových úprav. Medzi faktory, ktoré môžu ovplyvniť náklady, patrí veľkosť priestoru, zložitosť návrhu, kvalita materiálov a práca potrebná na dokončenie projektu. Podrobnejší popis, čo všetko zahŕňa rekonštrukcia môžete nájsť na našej stránke.

Aké sú najnovšie trendy v interiérovom dizajne?

Trendy v interiérovom dizajne sa neustále menia, ale medzi najnovšie trendy patrí využívanie prírodných materiálov, výrazné a svetlé farby a vytváranie funkčných a viacúčelových priestorov. Inšpiráciu pre najnovšie trendy nájdete tu.

Ako dlho trvá projekt renovácie interiéru?

Trvanie projektu renovácie interiéru závisí od veľkosti a zložitosti projektu, ako aj od ďalších faktorov, ako je dostupnosť materiálov a pracovných síl. Malý projekt renovácie môže trvať niekoľko týždňov, zatiaľ čo väčší projekt môže trvať niekoľko mesiacov.

Mal by som si na svoj projekt renovácie interiéru najať interiérového dizajnéra?

Ak chcete vytvoriť ucelený a dobre navrhnutý priestor, je dobré si najať interiérového dizajnéra. Interiérový dizajnér vám pomôže vybrať farby, materiály a povrchové úpravy, ktoré spolu dobre fungujú, a tiež vám pomôže vytvoriť funkčný a estetický priestor.

Aké sú kroky pre nízkonákladovú renováciu interiéru?

Medzi nízkonákladové renovácie interiéru patrí maľovanie stien, výmena svietidiel, pridanie nového kovania do skriniek a zásuviek a aktualizácia úprav okien.

Ako môžem maximalizovať priestor pri malej renovácii interiéru?

Ak chcete maximalizovať priestor pri renovácii malého interiéru, môžete použiť nábytok a úložné riešenia, ktoré majú malú plochu, ako napríklad vstavané regály alebo multifunkčný nábytok. Na vytvorenie ilúzie väčšieho priestoru môžete použiť aj zrkadlá a iné reflexné povrchy.

Ako môžem svoju renováciu interiéru urobiť ekologicky šetrnú?

Aby bola renovácia interiéru šetrná k životnému prostrediu, môžete si vybrať udržateľné a ekologické materiály a povrchové úpravy, napríklad recyklované alebo regenerované drevo, farby s nízkym obsahom prchavých organických látok a energeticky úsporné osvetlenie a spotrebiče.

Akým chybám sa vyhnúť pri renovácii interiéru?

Medzi časté chyby, ktorých sa treba vyvarovať pri renovácii interiéru, patrí nestanovenie realistického rozpočtu, nedostatočné preverenie dodávateľov a subdodávateľov, neplánovanie neočakávaných nákladov alebo oneskorení a preceňovanie svojich schopností.

Ako si vybrať správne farby na renováciu interiéru?

Pri výbere farieb na renováciu interiéru je dôležité zohľadniť náladu a atmosféru, ktorú chcete v priestore vytvoriť, ako aj ostatné farby a povrchové úpravy v miestnosti. Do úvahy môžete vziať aj teóriu farieb a to, ako môžu rôzne farby ovplyvniť vašu náladu. Inšpiráciu pre aktuálne farebné trendy si môžete pozrieť tu.

Aké materiály je najlepšie použiť pri renovácii interiéru?

Najlepšie materiály na renováciu interiéru závisia od konkrétneho projektu a požadovanej estetiky. Medzi obľúbené materiály na renováciu interiéru patria podlahy z tvrdého dreva, kremenné alebo žulové dosky a keramické alebo porcelánové dlaždice.

Otázky k rekonštrukcii rozvodov

Kedy by som mal zvážiť rekonštrukciu rozvodov elektriny, vody a plynu?

Ak spozorujete známky poškodenia alebo opotrebovania, ako sú úniky, korózia alebo zastarané rozvody, mali by ste zvážiť renováciu elektrických, vodovodných a plynových rozvodov. O renovácii môžete uvažovať aj vtedy, ak plánujete rekonštrukciu alebo prístavbu domu alebo ak chcete zlepšiť energetickú účinnosť.

Koľko stojí renovácia elektrických, vodovodných a plynových rozvodov?

Náklady na rekonštrukciu sa môžu líšiť v závislosti od veľkosti a zložitosti projektu, ako aj od potrebného materiálu a práce. Náklady sa môžu pohybovať od niekoľkých tisícok eur v prípade malej renovácie až po desiatky tisíc eur v prípade väčšieho projektu.

Ako dlho trvá renovácia elektrických, vodovodných a plynových rozvodov?

Trvanie projektu renovácie rozvodov sa môže líšiť v závislosti od veľkosti a zložitosti projektu, ako aj od ďalších faktorov, ako je dostupnosť materiálov a pracovných síl. Malý projekt renovácie môže trvať niekoľko dní až týždeň, zatiaľ čo väčší projekt môže trvať niekoľko týždňov alebo dokonca mesiacov.

Aké sú príznaky toho, že moje rozvody elektriny, vody a plynu potrebujú renováciu?

Medzi príznaky toho, že vaše elektrické, vodovodné a plynové rozvody možno potrebujú renováciu, patria úniky, korózia, zastarané rozvody, nefunkčné alebo zastarané armatúry a spotrebiče a vysoké účty za energie.

Môžem vymeniť rozvody elektriny, vody a plynu sám, alebo si mám najať odborníka?

Odporúčame vám, aby ste si na výmenu elektrických, vodovodných a plynových rozvodov najali odborníka s licenciou, ktorý zabezpečí, že práce budú vykonané bezpečne a v súlade s miestnymi stavebnými predpismi a nariadeniami.

Ako môžem zabezpečiť, aby boli moje renovované rozvody elektriny, vody a plynu bezpečné?

Aby ste zaistili bezpečnosť rekonštruovaných elektrických, vodovodných a plynových rozvodov, je dôležité najať si odborníka s licenciou, zabezpečiť, aby všetky práce boli vykonané v súlade s miestnymi stavebnými predpismi a nariadeniami, a po dokončení rekonštrukcie nechať systémy skontrolovať.

Aké sú niektoré energeticky úsporné možnosti renovácie elektrických, vodovodných a plynových rozvodov?

Niektoré energeticky účinné možnosti renovácie zahŕňajú modernizáciu na energeticky účinné spotrebiče a zariadenia, inštaláciu inteligentného termostatu a použitie izolácie na zníženie energetických strát.

Ako môžem minimalizovať poruchy počas renovácie elektrických, vodovodných a plynových rozvodov?

Aby ste minimalizovali poruchy počas rekonštrukcie je dôležité plánovať vopred a komunikovať s dodávateľom. Možno budete chcieť zvážiť dočasné premiestnenie do inej časti domu alebo naplánovať renováciu v čase, keď budete mimo domu.

Aké povolenia a kontroly sú potrebné na renováciu elektrických, vodovodných a plynových rozvodov?

Povolenia a kontroly potrebné na rekonštrukciu sa môžu líšiť v závislosti od vašej lokality a rozsahu projektu. Je dôležité, aby ste si na miestnom stavebnom úrade overili, aké povolenia a kontroly sú potrebné.

Existujú nejaké predpisy alebo normy, ktoré musím pri renovácii elektrických, vodovodných a plynových rozvodov dodržiavať?

Pri rekonštrukcii je potrebné dodržiavať rôzne predpisy a pravidlá, aby sa zabezpečila bezpečnosť a súlad s miestnymi stavebnými predpismi. Je dôležité, aby ste si najali licencovaného odborníka, ktorý sa vyzná v týchto predpisoch a kódexoch, aby sa zabezpečilo, že váš projekt renovácie bude vykonaný bezpečne a v súlade s predpismi.

Otázky k úspore energií pri rekonštrukcii

Aké sú náklady na rekonštrukciu strechy?
Veľmi komplexná otázka na ktorú nie je možné presne odpovedať. Inými slovami, koľko stojí auto? Každopádne náklady na rekonštrukciu strechy závisia od veľkosti strechy, materiálov a prác, ktoré sú potrebné. Nemenej dôležitý parameter je stav krovu a jeho potenciálny výmena. Teda samotná rekonštrukcia strechy sa môže pohybovať od pár tisíc do päťcifernej sumy.

Aký materiál je najlepší na strechu?
Najlepší materiál na strechu závisí od klimatických podmienok, veľkosti a tvaru strechy a vašich osobných preferencií. Medzi populárne možnosti patria škridla,, betónové alebo keramické dlaždice. Podstatnú výhodu však majú pri rekonštrukciách plechové krytiny, ktoré svojou ľahkosťou výrazne nezaťažujú strešnú konštrukciu.

Je nutné vymeniť celú strechu, alebo stačí len opraviť poškodené miesta?
V niektorých prípadoch môže byť potrebné vymeniť celú strechu, zatiaľ čo v iných stačí len opraviť poškodené miesta.  Závisí to od stavu strechy a samozrejme aj o cenovej efektivnosti prác jej opravy. Nemá celkom zmysel opravovať strechu každé 2 roky a vždy k nej volať majstrov. Ako sa hovorí raz a poriadne.

Go to Top