Domovská stránka » Magazín » Žumpa, septik alebo čistička odpadových vôd

Žumpa, septik alebo čistička odpadových vôd

Článok je na 4 min čítania

Ak žijete v oblasti bez verejného systému odvádzania odpadových vôd, potrebujete vlastné riešenie na spracovanie a odstránenie odpadu. Existuje niekoľko možností a výber najlepšieho systému môže byť náročný. Tento podrobný sprievodca vám pomôže pochopiť tri hlavné systémy: žumpu, septik a čistiareň odpadových vôd vrátane ich fungovania, výhod a nevýhod.

1. Žumpa

Žumpa je v podstate veľká podzemná nádrž, ktorá zhromažďuje odpadovú vodu z vášho domu alebo podniku. Tento systém nezahŕňa žiadnu úpravu ani čistenie odpadu. Jeho jedinou funkciou je zadržiavať odpad a zhromažďovať ho, kým sa neodvezie na iné miesto na ďalšie spracovanie.

Výhody žumpy: Žumpa sa jednoducho inštaluje a jej obstarávacie náklady sú v porovnaní so septikom alebo čističkou odpadových vôd spravidla nižšie. Je vhodná aj pre nehnuteľnosti, kde je inštalácia iných systémov technicky alebo finančne nepraktická.

Nevýhody žumpy: Hlavnou nevýhodou žumpy je, že si vyžaduje pravidelné vyprázdňovanie. To môže byť nielen časovo náročné, ale aj nákladné. Okrem toho žumpy nespracúvajú odpad, takže akýkoľvek únik môže spôsobiť kontamináciu pôdy a podzemných vôd.

Žumpa

2. Septik

Septik je podzemná nádrž, ktorá zhromažďuje odpadovú vodu a vykonáva základný proces čistenia. Septik funguje tak, že odpad sa rozdelí na pevnú a kvapalnú zložku. Pevný odpad je postupne rozkladaný anaeróbnymi baktériami, zatiaľ čo tekutá zložka je vypúšťaná do odvodňovacieho poľa, kde je ďalej prirodzene filtrovaná pôdou.

Výhody septiku: Septik zabezpečuje základné čistenie odpadových vôd, čím znižuje riziko znečistenia. Vyžaduje si menej údržby ako žumpa a vo všeobecnosti je efektívnejší pri recyklácii odpadových vôd.

Nevýhody septiku: Inštalácia septiku je drahšia ako žumpy a vyžaduje si pravidelnú údržbu a čistenie. Ak septik nefunguje správne, do životného prostredia môže uniknúť nespracovaná odpadová voda.

Septik

3. Čistiareň odpadových vôd

Čistiareň odpadových vôd je najzložitejší a najúčinnejší z týchto troch systémov. Proces zahŕňa niekoľko stupňov vrátane mechanického, biologického a chemického čistenia, ktoré odstraňujú pevné častice, rozkladajú organický materiál a neutralizujú škodlivé chemikálie.

Výhody čistiarne odpadových vôd: Čistiareň odpadových vôd je najúčinnejšia z hľadiska životného prostredia, pretože čistí odpadové vody na úroveň, ktorú možno vypúšťať späť do prírody alebo dokonca opätovne použiť. Je to tiež dlhodobo najtrvácnejšie a najekonomickejšie riešenie.

Nevýhody čističky odpadových vôd: Inštalácia a údržba čističky odpadových vôd si vyžaduje značné investície. Systém si môže vyžadovať aj viac priestoru ako septik alebo žumpa a je technicky zložitejší.

Čistiareň odpadových vôd

Ktoré riešenie je lacnejšie?

Samozrejme, na túto otázku neexistuje jednoznačná odpoveď. Veľkosť septiku/žumpy je dôležitým faktorom, ktorý výrazne ovplyvní obstarávaciu cenu, ako aj náklady a frekvenciu likvidácie. Nákupná cena žumpy sa pohybuje okolo 750 – 2500€ a cena za vyvážanie žumpy závisí od frekvencie. Keďže priemerná spotreba vody na osobu je približne 100 l/deň, štvorčlenná domácnosť naplní žumpu s objemom 12 m3 už za jeden mesiac. Fekálne vozíky majú maximálny objem spomínaných 12 m3, takže žumpu by bolo potrebné vyprázdniť 12-krát ročne. Pri pravidelnom vysypávaní žumpy raz za mesiac môžete počítať s cenou približne 700 – 1000€ za kalendárny rok (v závislosti od objemu fekálneho vozidla a dojazdovej vzdialenosti). Naproti tomu septik má zvyčajne vyššiu obstarávaciu cenu, ktorá sa pohybuje okolo 1500 – 5000€. Určitou výhodou je nižšia frekvencia vyvážania, ktorá je maximálne raz alebo dvakrát ročne.

Porovnanie systémov

Pri porovnávaní týchto troch systémov je dôležité zvážiť nielen počiatočné náklady, ale aj dlhodobú údržbu a vplyv na životné prostredie. Žumpa môže byť najlacnejšou možnosťou z hľadiska počiatočných nákladov, ale je tiež najmenej udržateľnou možnosťou a môže predstavovať riziko pre životné prostredie. Na druhej strane, hoci septik a čistička odpadových vôd vyžadujú väčšiu počiatočnú investíciu, môžu poskytnúť dlhodobejšie riešenie a sú šetrnejšie k životnému prostrediu.

Záver

Výber správneho systému likvidácie odpadových vôd pre vašu nehnuteľnosť závisí od viacerých faktorov vrátane vašich finančných možností, dostupnosti údržby, miestnych predpisov a vplyvu na životné prostredie. Bez ohľadu na to, aký systém si vyberiete, je dôležité dodržiavať všetky miestne predpisy a požiadavky na inštaláciu a údržbu systému na likvidáciu odpadových vôd. Pravidelná údržba a správna starostlivosť o váš systém nielen predĺži jeho životnosť, ale zabezpečí aj jeho efektívnu a bezpečnú prevádzku.

Go to Top