Rekonštrukcia chaty

Domovská stránka » Rekonštrukcia chaty

Táto sekcia webu vznikla v spolupráci s firmou

1.

Plán a rozpočet

Pred začatím rekonštrukcie či renovácie chaty je dôležité mať jasný plán a rozpočet projektu. Pomôže vám to zabezpečiť, aby neboli zanedbané žiadne kroky a všetko sa dialo v rámci vašich finančných možností.

2.

Zhodnoťte stav chaty

Pred vykonaním akýchkoľvek zmien je dôležité posúdiť súčasný stav chaty. To zahŕňa kontrolu štrukturálnych problémov, ako sú problémy so základmi, ako aj kozmetických problémov, ako je odlupujúca sa farba alebo poškodená podlaha. Položky vhodné na rekonštrukciu treba potom rozumne kombinovať tak, aby ste neprekročili rozpočet a zároveň dodržali logické celky.

Pri posudzovaní stavu chaty treba brať do úvahy hlavne tieto časti:

Konštrukcia chaty

Skontrolujte, či sa v nej nenachádzajú konštrukčné problémy, ako sú problémy so základmi, zatekanie strechy alebo hniloba. Tieto problémy je potrebné vyriešiť ako prvé pred začatím akýchkoľvek renovačných prác.

Stav podlahy

Hľadajte akékoľvek poškodenia, napríklad napadnutie termitmi, poškodenie vodou alebo opotrebovanú podlahu, ktorú možno bude potrebné vymeniť.

Elektrické a vodovodné rozvody

Uistite sa, že sú v dobrom stave a zodpovedajú predpisom, prípadne či vplyvom času nevznikli netesnosti, ktoré by mohli spôsobovať problémy práve vo vyššie uvedených bodoch.

Izolácia

Skontrolujte, či nie sú potrebné dodatočné izolácie alebo výmena súčasnej, tak aby dochádzalo čo k najmenším tepelným únikom.

Okná a dvere

Skontrolujte, či nedochádza k netesnostiam, prievanu alebo poškodeniu, ktoré by mohlo byť potrebné opraviť alebo vymeniť. Rovnako tak je dobré skontrolovať aj kovania, ich funkčnosť, respektíve stav. Práve funkčné a nastavené kovanie v kombinácii s novým tesnením dokáže násobne zlepšiť izolačné vlastnosti okien aj dvier.

Vyhľadajte potencionálne zdravotné riziká

Skontrolujte, či sa v nej nenachádzajú plesne, huby alebo škodcovia, ktoré by bolo potrebné riešiť.

3.

Získajte potrebné povolenia

V závislosti od rozsahu renovácie môže byť potrebné získať povolenia od miestnej samosprávy. Je to dôležité najmä v prípade akýchkoľvek stavebných zmien, ako je napríklad pridanie alebo odstránenie stien.

Pamätajte na to, že mnohé chatové oblasti sa nachádzajú v chránených oblastiach, alebo vo vešeobecnosti v krajinných celkoch s vyšším prvkom ochrany.

4.

Demolácia a príprava

Po vypracovaní plánu a získaní povolení môžete začať s búracími a prípravnými prácami. Tie môžu zahŕňať odstránenie starej podlahy, vybúranie stien a vykonanie všetkých potrebných stavebných opráv, vo všeobecnosti môžete postupovať takto:

Odstráňte príslušenstvo

Všetky zariadenia, ako sú skrinky, dosky, svietidlá a spotrebiče, by sa mali odstrániť.

Stav podlahy

Hľadajte akékoľvek poškodenia, napríklad napadnutie termitmi, poškodenie vodou alebo opotrebovanú podlahu, ktorú možno bude potrebné vymeniť.

Vybúrajte steny

Ak plánujete zmeniť konfiguráciu dispozície alebo pridať nové steny, budete musieť vybúrať existujúce steny, tak aby ste nenraušili statiku chaty.

Vykonajte potrebné stavebné opravy

Ak má chata nejaké štrukturálne problémy, ako sú problémy so základmi alebo hniloba, je potrebné ich opraviť ešte pred začatím novej výstavby.

Vyčistite a pripravte priestor

Po odstránení všetkého odpadu vyčistite priestor a pripravte ho na ďalší krok procesu renovácie.

Dodrže bezpečnostné opatrenia

Počas procesu búrania by sa mali dodržiavať bezpečnostné opatrenia, ako napríklad nosenie ochranných pomôcok či odpojenie elektriny a plynu.

5.

Inštalácia nových prvkov

Po príprave chaty môžete nainštalovať všetky nové prvky, ktoré ste si naplánovali, napríklad novú podlahu, skrinky či svietidlá. Inštaláciou nových prvkov budete môcť aktualizovať funkčnosť a estetiku chaty tak, aby lepšie vyhovovala vašim potrebám a preferenciám.

Ak nemáte skúsenosti s elektroinštalačnými, inštalatérskymi alebo tesárskymi prácami, možno bude najlepšie najať si niekoho, kto zabezpečí, že práce budú vykonané bezpečne a v súlade s predpismi.

Jedná sa hlavne o tieto práce:

Nové okná a dvere

Ak v chate vymieňate dvere a okná, uistite sa, že sú správne nainštalované a utesnené, aby sa zabránilo prievanu. Ak začnete týmto krokom, môžete ďalej pokračovať v rekonštrukčných prácach aj v prípade nepriaznivého počasia.

Elektrické a vodovodné rozvody

Ak pridávate nové elektrické alebo vodovodné systémy, uistite sa, že sú nainštalované v súlade s predpismi a pred použitím riadne otestované.

Nové podalhové krytiny

Ak ste sa rozhodli vymeniť starú podlahu, nainštalujte novú podlahu podľa pokynov výrobcu.

Nové zariadenie a nábytok

Ak pridávate nové skrinky, uistite sa, že sú nainštalované vodorovne a kolmo, to isté platí pre vstavané skrine a kuchynské linky.

Inštalácia spotrebičov

Ak pridávate nové spotrebiče, napríklad sporák, chladničku alebo umývačku riadu, uistite sa, že sú správne nainštalované a pripojené k príslušným zdrojom energie a vody.

Nové osvetlenie a svietidlá

Ak pridávate nové svietidlá, uistite sa, že sú správne zapojené a spľňajú IP normy pre vybraný priestor.

6.

Dokončenie a výzdoba

Po inštalácii nových prvkov je čas na dokončenie a výzdobu chaty. To môže zahŕňať maľovanie, inštaláciu nových svietidiel a pridanie akýchkoľvek záverečných prvkov do výzdoby chaty.

Nezabúdajte, že chaty sú unikátne priestory, ktoré by mali mať svoj orginálny štýl vyplývajúci z regionálnych zvykov.

7.

Exteriér chaty

Najbližšie okolie vašej chaty je nemenej dôležitým estetickým prvkom, predsa len, chaty nie sú na to, aby ste všetok času trávili v nich. Pri záhradných úpravách by ste mali postupovať takto:

  • Zhodnoťte súčasný stav záhradky: Pred vykonaním akýchkoľvek zmien je dôležité posúdiť súčasný stav záhrady. To zahŕňa kontrolu prípadných problémov, ako sú prerastené rastliny, erózia pôdy alebo problémy s odvodnením.
  • Vytvorte plán návrhu: Na základe súčasného stavu záhrady a požadovaného výsledku vytvorte plán návrhu. Ten by mal obsahovať prvky, ako je usporiadanie, rastliny, tvrdé terénne úpravy a osvetlenie.
  • Získajte potrebné povolenia: V závislosti od rozsahu renovácie môže byť potrebné získať povolenia od miestnej samosprávy. Je to dôležité najmä vtedy, ak plánujete vykonať akékoľvek zmeny v usporiadaní záhrady, napríklad pridať jazierko alebo oporný múr.
  • Odstráňte existujúce rastliny a nepotrebné prvky: Po vypracovaní plánu a získaní povolení môžete začať s odstraňovaním existujúcich rastlín a zvyškov zo záhrady.
  • Pripravte pôdu: Po vyčistení záhrady je potrebné pripraviť pôdu na novú výsadbu. To môže zahŕňať pridanie kompostu alebo inej organickej hmoty, doplnenie pôdy živinami a riešenie prípadných problémov s odvodnením.
  • Inštalácia nových rastlín a pevných terénnych úprav: Po príprave pôdy môžete sadiť nové rastliny a všetky prvky pevnej terénnej úpravy, ako sú chodníky, terasy a oporné múry.
  • Pridanie osvetlenia a záverečných úprav: Nakoniec do záhrady pridajte osvetlenie a dokončovacie prvky, ako napríklad vonkajší nábytok a záhradné dekorácie.

Ak nemáte skúsenosti s navrhovaním záhrad a krajinnými úpravami, možno bude najlepšie, ak si najmete profesionálneho záhradného architekta, ktorý bude dohliadať na proces renovácie a zabezpečí, že práca bude vykonaná bezpečne a k vašej spokojnosti.

Odporúčané produkty k rekonštrukcii záhrady

ECO CUADRO

Prednosťou vegetačnej dlažby je priame odvedenie dažďových vôd dištančnými škárami do pôdy. Tento typ dlažby má tvar štvorca s dištančnými náliskami, ktoré vymedzujú škáry široké 3 cm. Škáry odporúčame vysypať okrasným štrkom.

GRANADA NATURO

Platne Granada naturo charakterizujú veľké formáty s hladkým rovným povrchom. Sú ideálne na terasy, chodníky, podesty, ale aj na verejné priestranstvá ako sú pešie zóny, námestia, promenády.

PALISÁDA ARCADIA

Palisády ARCADIA sú vyrábané nepravidelným štiepaním hornej a dvoch protiľahlých bočných strán vo výške 50 cm a 90 cm. Majú široké využitie ako okrasné záhradné prvky, ktoré sú vhodné na dotvorenie vstupov, schodísk, svahov alebo výsadby.

Go to Top