Rekonštrukcia domu – fasáda

Domovská stránka » Rekonštrukcia domu – fasáda

Fasáda ako vonkajší plášť budovy plní rôzne funkcie. Zďaleka nejde iba o tú estetickú, hoci práve ju vnímame spravidla ako prvú. Nemenej dôležitá je totiž aj ochranná a izolačná funkcia fasády. V prípade kvalitne zhotovenej fasády sa môžete spoľahnúť na mechanickú odolnosť, požiarnu bezpečnosť a ochranu domu či inej stavby pred pôsobením rôznych vonkajších vplyvov. 

Pochopiteľne, aj vlastnosti fasády prechádzajú časom zmenami, pôsobením tepla, vlhkosti, vetra, plesní a ďalších vplyvov dochádza k skracovaniu jej životnosti a postupnému zhoršovaniu vlastností. Ak nie je možné čistenie fasády, prípadne jej lokálne opravy, oplatí sa dôkladne zvážiť celkovú rekonštrukciu fasády.

1.

Kedy je potrebná rekonštrukcia fasády?

Ako každý iný konštrukčný prvok, tak aj fasáda má svoju životnosť a aj tá najkvalitnejšia fasáda časom stráca svoje vlastnosti a postupne prestáva plniť svoju funkciu. Maximalizovať životnosť fasády môžete správnou starostlivosťou a údržbou prispôsobenou konkrétnemu typu fasády. Na druhej strane, životnosť fasády ovplyvňujú aj ďalšie faktory, ktorých pôsobenie veľmi neovplyvníte. Ide napríklad o špecifiká danej lokality, vplyvy miestnej klímy a dokonca aj to, na aké svetové strany je stavba orientovaná.

Vo všeobecnosti platí, že rekonštrukcia fasády je riešením vždy, keď fasáda už neplní svoje funkcie, došlo k jej degradácii a jej lokálne opravy nemajú z praktického ani finančného hľadiska význam. Rekonštrukcia fasády prichádza do úvahy aj v prípade, ak je potrebné objekt zatepliť, prípadne ak sa vám pôvodná fasáda nespĺňa vaše očakávania po vizuálnej stránke.

Nad rekonštrukciou strechy sa oplatí rozmýšľať najmä v týchto troch prípadoch:

1. Zlepšenie energetickej efektívnosti

Rekonštrukcia fasády je často spätá s zlepšením izolačných vlastností budovy, čo pomáha znížiť náklady na vykurovanie a chladenie a zlepšiť energetickú účinnosť budovy.

2. Vylepšenie vzhľadu rodinného domu

 Rekonštrukcia fasády môže výrazne zlepšiť vzhľad budovy, čím zvýši jej estetickú hodnotu a príťažlivosť pre okolie.

3. Zlepšenie technického stavu budov

Rekonštrukcia fasády môže viesť k odstráneniu technických nedostatkov budovy a zlepšeniu jej celkového technického stavu.

2.

Rekonštrukcia fasády a zákonné povinnosti

Skôr ako sa definitívne rozhodnete pre rekonštrukciu fasády, nezabúdajte ani na svoje povinnosti voči stavebnému úradu. V zmysle aktuálneho znenia Stavebného zákona je potrebné ohlasovať drobné stavby, stavebné úpravy a udržiavacie práce, ktoré nie sú považované za bežné udržiavacie práce. Jedným dychom treba dodať, že za bežné udržiavacie práce sú považované aj opravy fasády, prípadne jej natieranie. V prípade, ak by išlo o rekonštrukciu fasády na kultúrnej pamiatke, bude potrebné stavebnému úradu ohlásiť aj tento typ udržiavacích prác. 

Jednoznačná odpoveď, či bude pri rekonštrukcii fasády potrebné ohlásenie stavebnému úradu závisí vždy od konkrétneho prípadu. Ak bude súčasťou rekonštrukcie fasády aj dodatočné zateplenie, mali by ste tieto práce ohlásiť stavebnému úradu a počkať si na vyjadrenie. Stavebný zákon zároveň stanovuje, že ohlásenie nestačí, ak ide o úpravy, ktorými sa podstatne zmení vzhľad stavby. Problém teda môže nastať v prípade, ak máte záujem o radikálnu zmenu sfarbenia fasády (napríklad zo žltej na modrú) a vy budete môcť rekonštrukciu fasády vykonať až po predchádzajúcom stavebnom povolení.

3.

Na čo nezabudnúť pri plánovaní rekonštrukcie fasády?

Každú fasádu je potrebné pravidelne kontrolovať a drobné nedostatky bezodkladne opravovať. Ignorovaním zdanlivo drobných poškodení celá fasáda rýchlejšie degraduje a napokon vám neostane iná možnosť, ako práve rekonštrukcia fasády.

Medzi najčastejšie typy poškodenia patria praskliny na povrchu fasády, netesnosti a korózia plechových prvkov.

Každá rekonštrukcia fasády by mala začať dôkladným zhodnotením stavu a stanovením cieľov. Odpovedzte si na otázky, čo je vašou prioritou a ako by renovovaná fasáda mala vyzerať. Nezabudnite ani na prípravné práce a výber toho správneho materiálu, aby bol „nový kabát“ domu presne podľa vašich predstáv.

4.

Izolácia fasády

Rekonštrukcia fasády je ideálnou príležitosťou, ako stavbe zabezpečiť dodatočnú izoláciu. Môžete teda uvažovať nad izoláciou celej fasády, alebo novou izoláciou iba vybraných strán domu – napríklad severnej strany.

Správne vyhotovená izolácia fasády zabraňuje zbytočným únikom tepla v zimnom období a naopak v lete zas účinne prispieva k obmedzeniu prestupu tepla zvonku. V praxi teda môžete očakávať nielen vyššiu životnosť obvodových múrov, ale najmä nižšie náklady na energie a vyšší komfort bývania.

Izoláciu fasády je v zásade možné vykonať dvoma spôsobmi. Pri prvom, tzv. kontaktnom sa izolačný materiál upevňuje priamo na vytvorený podklad a pri druhom, tzv. prevetrávanom sa niekoľko centimetrov pred fasádou vytvára rošt za účelom upevnenia izolačného materiálu.

Týmto spôsobom medzi podkladom a izolačnou vrstvou vzniká medzera umožňujúca prúdenie vzduchu. Izolačný materiál sa už následne len pokryje pohľadovou vrstvou.

5.

Príprava podkladu pre novú fasádu

Na to, aby nová fasáda plnila svoju funkciu je veľmi dôležitá správna príprava podkladu. Vzhľadom na to, že nie na všetkých miestach bude fasáda v dôsledku pôsobenia externých vplyvov v rovnakom stave, treba počítať s tým, že aj postup konkrétnych prác môže byť v rámci rekonštrukcie mierne odlišný.

Skôr ako sa pustíte do odstraňovania starej omietky, odporúčame zakryť a prelepiť okná, odkvapy, atiku, prípadne dlažbu v bezprostrednej blízkosti domu. Skrátka všetky časti, ktorých sa úpravy fasády týkať nebudú a mohli by sa eventuálne poškodiť.

Následne je potrebné dôkladne odstrániť všetky časti starej omietky. Tie nesúdržné sa vám zrejme podarí odstrániť najľahšie a to jednoduchým odlúpnutím, pričom nevynechajte ani rohy či miesta v zákryte. Ak bol predtým povrch múru zvetraný, je potrebné ho mechanicky očistiť a odsekať.

Rovnaký postup je potrebné zvoliť pri plesniach či výkvetoch. V rámci prípravy podkladu je mimoriadne dôležité odhaliť všetky dutiny a nerovnosti. Tieto miesta bude potrebné ošetriť, v závislosti od miery poškodenia vyplniť a následne vyrovnať, pričom na tento účel sa vám bude hodiť opravný tmel, malta a špachtle.

6.

Nanášanie penetračného náteru

Predchádzajúce práce by mali vyústiť do vytvorenia súdržného a vyzretého podkladu, ktorý si ale ešte možno bude vyžadovať jemné prebrúsenie. Následne môžete na takto pripravený podklad aplikovať penetračný náter, pričom na výber máte z rôznych typov od rozličných výrobcov.

Odporúčame vyberať podľa podkladového materiálu či podľa potreby hĺbkovej penetrácie. K dispozícii sú napríklad aj penetračné nátery so spevňujúcimi vláknami, ktoré dokážu prekryť jemné trhliny v podklade.

7.

Nanášanie novej omietky

Výsledkom prípravy podkladu by mal byť dokonale vyrovnaný povrch s rovnakou mierou nasiakavosti vo všetkých miestach, o čo sa postaral práve kvalitný penetračný náter.

V každom prípade sa ešte pred nanášaním novej omietky presvedčte či je povrch dokonale hladký, súdržný a nevytvorili sa na ňom praskliny či iné deformácie. Použiť v tomto kroku môžete hotovú namiešanú omietku alebo omietkovú zmes, ktorú si svojpomocne namiešate.

Fasádna omietka na nanáša hladidlom vždy zhora dole, pričom si treba dať pozor, aby ste nanášali rovnomerne a jedným ťahom. Prácu na súvislej ploche neprerušujte. V tomto kroku určujete štruktúru omietky, takže ak vám ide o dokonale hladkú omietku, musíte postupovať naozaj precízne.

Zároveň po vytvrdnutí odporúčame ešte aplikovať tzv. vyhladzovaciu vrstvu omietky a opäť nechať vytvrdnúť.

8.

Príprava a nanášanie fasádneho náteru

Na suchý a čistý povrch môžete začať postupne nanášať pripravenú farbu (nariedenú podľa pokynov výrobcu) s dodržiavaním adekvátnych časových rozostupov. Na nanášanie farby môžete použiť valčeky, prípadne niektoré typy farieb je možné aj striekať spôsobom airless, čím si prácu výrazne uľahčíte.

9.

Koľko vás rekonštrukcia fasády bude stáť?

Cena za rekonštrukciu fasády je individuálna a závisí od rozsahu konkrétnych úprav, zvoleného materiálu a tiež prácnosti jednotlivých krokov. V prípade, že chcete rekonštrukciu fasády zveriť odborníkom, vyžiadajte si viacero cenových ponúk a nechajte si vysvetliť, aké máte možnosti.

Na rekonštrukcii fasády sa určite neoplatí úzkostlivo strážiť každé jedno euro, keďže ide o investíciu na dlhé roky, s ktorou si ušetríte množstvo starostí a postaráte sa nielen o lepší vzhľad stavby, ale aj vyšší komfort bývania.

Go to Top