Rekonštrukcia domu – steny

Domovská stránka » Rekonštrukcia domu – steny

Pri rekonštrukcii starších rodinných domov vzniká často problém, čo s pôvodnými stenami. Proces ich rekonštrukcie sa môže líšiť v závislosti od mnohých parametrov, ich dispozície, použitých materiálov, či jej rovnosti. Nižšie vás prevedieme všeobecným procesom, v ktorom by pomoc mal nájsť každý, kto sa do podobného procesu púšťa, či už vlastnými rukami, alebo s pomocou odborníkov.

1.

Zistenie aktuálneho stavu

Predtým než začnete čokoľvek búrať, je nevyhnutné zistiť aktuálny stav rekonštruovanej steny. Najmä v prípade starších domov môžu steny vlhnúť, napríklad z dôvodu chýbajúcej hydroizolácie. Odstránenie takýchto problémov je kľúčové pre ďalší postup.

Nad rekonštrukciou stien sa oplatí rozmýšľať najmä v týchto troch prípadoch:

1. Zmena dispozície miestnosti, alebo celej nehnuteľnosti

Časovo a finančne najdrahšie typy úprav, zasahujúce do celkovej konštrukcie nehnuteľnosti.

2. Vytvorenie okenného alebo dverného otvoru

Stavebné úpravy spojené najmä s funkčnosťou či vzhľadom jednej miestnosti.

3. Vizuálne, statické alebo izolačné problémy

Stavebné úpravy spojené s odstránením problémov vedúcich k trvalým zmenám na stavebnej konštrukcii.

2.

Stavebné úpravy na nosných aj nenosných konštrukciách

Ak je potrebné robiť úpravy priamo na múroch alebo priečkach je potrebné rozlišovať veľkosť zásahu. Takýto krok by mal byť konzultovaný s odborníkom, hlavne kvôli možnosti narušenia statiky objektu. Hlavne v prípade bytových domov je murárske práce aj minimálneho charakteru takmer vždy nevyhnutné ohlásiť.

V prípade, že nie je možné použiť pôvodný materiál, je pri rekonštrukciách, hlavne vďaka nižšej pracnosti, vhodné použiť pórobetónové riešenie, ktoré zároveň nebudú takým zaťažením pre pôvodnú statiku nehnuteľnosti.

3.

Odstránenie starej omietky

Najmä v starých domoch sú nerovnosti úplne bežné, keďže laserové zariadenia, ba ani len vodováhy neboli vždy dostupné. Pri odstraňovaní starej omietky sa snažte vyvarovať práci so samotným kladivom. Používajte na to určené vŕtacie kladivá, alebo murárske sekáče.

Pri tejto práci treba byť opatrný, keďže najmä elektrické rozvody v starých domoch môžu mať veľmi nepravdepodobné trasovanie. Toto je vhodný moment na inštaláciu novej elektroinštalácie alebo jej vysekanie.

4.

Penetrácia múrov

Ak ste starú omietku neodstraňovali úplne, ale len zoškrabali staré vrstvy farieb je nevyhnutné pred nanesením novej omietky stenu napenetrovať. Výber vhodnej penetrácie sa môže líšiť a závisí od podkladu, prostredia ale aj samotnej omietky.

Penetračný náter má v prípade omietok hlavne adhezívnu funkciu, ale dnes sa vyrábajú produkty, ktoré plnia často aj iné funkcie, napríklad hydroizolačnú. Najmä pri rozsiahlejších rekonštrukciách stien starších nehnuteľnsotí, by výber penetrácie nemal byť podcenený.

5.

Nová omietka

Ak je povrch s ktorým pracujete celoplošne nerovný je vhodné aplikovať cementový prednástrek (špric). Príprava podkladov pred nanesením omietky sa finalizuje osadením rohových, ukončovacích či rýchloomietacích profilov a zasadrovaním väčších nerovností či vzniknutých dier v rekonštruovanej stene.

Novú omietku je nutné dohladka premiešať a nanášať rovno na stenu v tenkých vrstvách. Rozťahovať novú omietku môžete pomocou hliníkovej laty. Ak ste pôvodné omietky odstránili úplne je vhodné použiť ako prvú vrstvu jadrovú omietku, po jej uschnutí musíte naniesť ešte jemnejšiu – štukovú.

Finálnu štukovú omietku je ideálne nanášať nerezovým hladidlom v dvoch vrstvách a prípadné vystuženie je ideálne realizovať práve v tomto kroku. Po chvíli, keď omietka trochu zavädne je dobré je vyhladiť penovým hladidlom, aby ste dosiahli výsledný hladký efekt.

6.

Maľovanie a iné vzhľadové úpravy

Po zaschnutí omietky je stenu vhodné dobre očistiť zmetákom, aby ste odstránili nadbytočný prach z hladenia. Následne je možné stenu maľovať podľa pokynov výrobcu farby. Je normálne že na začiatku nebude farba vyzerať rovnomerne, k tomu dôjde až po niekoľkých dňoch, keď stena dostatočne preschne.

7.

Zárubne, dvere a prahy

Po dôkladnom vyschnutí rekonštruovanej steny môžete osadiť prvky potrebné pre ukončenie dverných či okenných otvorov, akými sú zárubne, parapety či prahy. Práve v starých nehnuteľnostiach s hrubými pôvodnými múrmi je dobré tento krok neuponáhľať a pokiaľ vám to situácia dovolí nechajte stenu schnúť maximálne otvorenú aj niekoľko týždňov.

8.

Elektroinštalačné, funkčné a dekoračné prvky

Posledný krok pri rekonštrukcii je dokončenie viditeľných prvkov, akými sú zástrčky a vypínače, televízne konzoly a iné závesné prvky určené na dekoračné účely. Zaujímavým dekoračným prvkom sú závesné svietidlá, ktoré slúžia primárne ako prvok ambietného osvetlenia.

Go to Top