Rekonštrukcia elektroinštalácie

Domovská stránka » Rekonštrukcia elektroinštalácie

Časté výpadky elektriny, riziko skratu a následného požiaru, či nedostatočná kapacita sú len niektoré z dôvodov, pre ktoré sa oplatí dôkladne zvážiť kompletnú rekonštrukciu elektroinštalácie. Čo všetko so sebou rekonštrukcia elektroinštalácie prináša, ako sa na ňu pripraviť a v čom určite neurobiť chyby? Prinášame vám kompletného sprievodcu pre rekonštrukciu elektroinštalácie, vďaka ktorému vás nič nezaskočí.

1.

Prečo sa rozhodnúť pre rekonštrukciu elektroinštalácie?

Stará elektroinštalácia so sebou prináša viaceré riziká. Nielenže je poruchovejšia, ale vzhľadom na rozdielne postupy inštalácie rozvodov v minulosti je aj menej bezpečná. Elektroinštalácia realizovaná pred desiatkami rokov bude v súčasnosti už iba ťažko spĺňať očakávania na stabilitu, výkon a bezpečnosť. Za mnohými negatívami starej elektroinštalácie stoja hliníkové vodiče, ktorých využívanie bolo veľmi časté.

Pod vplyvom namáhania postupne menili svoje mechanické vlastnosti, vyžadovali si pravidelnú údržbu a aj napriek nej často po dlhých rokoch nedokázali dostatočne odolávať záťaži. Výnimočným javom nebolo ani lámanie vodičov a následná neodborná oprava.

Všetky nevýhody, ktoré z pohľadu vyhotovenia či materiálu so sebou prináša stará elektroinštalácia dokážu zapríčiniť celý rad nepríjemností. Možno ste aj vy už zažili problémy s ističmi, preťaženie po spustení viacerých spotrebičov naraz či dokonca skrat, ktorý sa v tom lepšom prípade prejavoval iba zápachom. Napokon, rôzne závady, skraty či nestabilita elektrickej sústavy sú jasným znamením, že rekonštrukcia elektroinštalácie je rozhodne na mieste a mali by ste nad ňou v blízkej budúcnosti počítať.

Nad rekonštrukciou elektroinštalácie sa oplatí rozmýšľať najmä v týchto troch prípadoch:

1. Bezpečnosť elektroinštalácie

 Stará alebo nekvalitná elektrická inštalácia môže predstavovať nebezpečenstvo požiaru alebo elektrických šokov. Rekonštrukcia zabezpečí, že elektrický systém bude v bezpečnej a spláchnutej kondícii.

2. Zvýšený komfort a možnosti IQ home

Kvalitne vyhotovená elektroinštalácia v aktuálnych trendoch prináša so sebou možnosti aplikovať viaceré funkcionality inteligentnej domácnosti

3. Vylepšenie funkčnosti

 Rekonštrukcia elektrického systému môže zlepšiť funkčnosť domácnosti alebo budovy, napríklad výmenou starých zásuviek za inteligentné alebo výmenou starých vedení za moderné, ktoré umožnia väčšiu kapacitu pre pripojenie elektronických zariadení.

2.

Kľúčom k úspechu je správne naplánovanie

Rekonštrukcia elektroinštalácie spravidla nie je úplne jednoduchou záležitosťou a oplatí sa preto všetko si dôkladne premyslieť. Nemusíte sa však hneď ľakať, no celý proces rekonštrukcie zvládnete omnoho ľahšie, ak si všetko zodpovedne naplánujete. Už v tejto fáze je vhodné obrátiť sa na odborníka a požiadať o zhodnotenie stavu súčasnej elektroinštalácie, vďaka čomu získate bližšiu predstavu o tom, čo všetko bude potrebné do rekonštrukcie zahrnúť.

Pri plánovaní rekonštrukcie elektroinštalácie platí zlaté pravidlo, že čím lepšie si všetko načasujete, tým menej starostí a nákladov budete mať. Majte na pamäti, že pri rekonštrukcii elektroinštalácie je spravidla nevyhnutné vŕtať do stien a vykonať viacero väčších zásahov, môže byť preto praktické a finančne výhodnejšie spojiť rekonštrukciu elektroinštalácie aj s ďalšími úpravami vášho bytu alebo domu.

3.

Rekonštrukcia elektroinštalácie si zaslúži vlastný projekt

Rekonštrukcia elektroinštalácie je komplexným procesom a tak sa nezaobíde bez odborne vypracovaného projektu. Bude odpovedať na otázky, aké prvky budú novú elektroinštaláciu tvoriť, ako budú vedené elektro rozvody a tiež, v ktorých miestach sa budú nachádzať elektrické zásuvky, vypínače, ističeďalšie prvky. Oplatí sa myslieť aj na budúcnosť a počítať aj s prípadnou dodatočnou montážou zariadení, ako napríklad klimatizácia či automatizované tienenie. 

4.

Bezpečnosť elektroinštalácie a dodržanie príslušných noriem

Elektroinštalácia musí byť v prvom rade bezpečná. Platí preto, že rovnako ako jej projektovanie, tak aj realizácia patrí do rúk odborníkom postupujúcim v súlade s aktuálnymi normami. Elektroinštalácia v obytnej miestnosti totiž musí spĺňať iné požiadavky ako napríklad elektroinštalácia v kúpeľni či kuchyni, kedy je veľmi dôležité dodržať ochranné elektroinštalačné zóny stanovené pre tieto priestory. Rozdielne požiadavky na elektroinštaláciu platia aj v prípadoch realizácie elektroinštalácie vo vonkajších priestoroch, resp. v technických miestnostiach, pričom zvláštny dôraz je kladený najmä na odolnosť jednotlivých prvkov voči externým vplyvom.

5.

Priebeh rekonštrukcie elektroinštalácie

Keď už máte všetko naplánované a nastane „deň D“, teda skutočný začiatok prác, mali by ste mať jasnú predstavu o tom, čo všetko bude nasledovať. Každá rekonštrukcia elektroinštalácie začína demontovaním ochranných prvkov a všetkých nahrádzaných komponentov. V tejto fáze sa zároveň začína s prípravou otvorov a priestoru na vedenie elektrických rozvodov, teda očakávať môžete zvýšenú prašnosť, hlučnosť a potrebu priebežne odstraňovať vzniknutý odpad. 

Druhá fáza rekonštrukcie elektroinštalácie už zahŕňa inštaláciu nových prvkov, zapojenie rozvádzača a nastavenie prúdového chrániča, čo môže trvať niekoľko dní. Úspešnosť celej tejto operácie závisí od predchádzajúcej prípravy a tak sa si s realizátorom vždy zosúlaďte očakávania. V prípade, že vám rekonštrukciu elektroinštalácie vykonáva jeden realizátor, tak máte o starosť menej.

6.

Rekonštrukcia elektroinštalácie a následná revízia

V súvislosti s rekonštrukciou elektroinštalácie sa oplatí vedieť, že hoci následná revízia síce nie je povinná, môže byť však veľmi užitočná a dôrazne ju odporúčame nechať vykonať ako posledný krok pred sprevádzkovaním novej elektroinštalácie. Jej výsledkom bude revízna správa, ktorá vám poslúži ako doklad o bezpečnosti vynovenej elektroinštalácie. Nebudete ju síce musieť dokladať stavebnému úradu, keďže po rekonštrukcii elektroinštalácie ani nie je potrebná kolaudácia, avšak zíde sa vám v prípade poistnej udalosti. 

Ak máte poistenú nehnuteľnosť a nahliadnete do poistnej zmluvy, s najväčšou pravdepodobnosťou v nej nájdete povinnosť doložiť revíznu správu pre prípad, že nastane poistná udalosť akokoľvek súvisiaca s elektroinštaláciou. 

7.

Ako dlho rekonštrukcia elektroinštalácie potrvá a aká bude jej cena?

Dĺžka trvania samotných prác súvisiacich s rekonštrukciou elektroinštalácie je individuálna pričom závisí nielen od rozsahu, ale aj typu stavby a šikovnosti realizátora. V prípade 2-3 izbových bytov počítajte aspoň s niekoľkými dňami (3-5 dní najčastejšie), počas ktorých je potrebné počítať s najväčšími obmedzeniami. Rovnako ako trvanie prác, aj cena za rekonštrukciu elektroinštalácie je individuálna a závisí od zvolených riešení, inštalačného materiálu aj náročnosti samotných výkonov. 

Ešte kým si definitívne vyberiete realizátora, vyžiadajte si viacero cenových ponúk a nechajte si vysvetliť detaily možností, ktoré budete mať k dispozícii. Nesnažte sa však ušetriť za každú cenu, rekonštrukcia elektroinštalácie je investíciou na dlhé roky a oplatí sa mať bezpečne vyriešené rozvody, na ktoré sa budete môcť spoľahnúť povedzme aj o ďalších 15 či 20 rokov.

Go to Top