Domovská stránka » Magazín » Rekonštrukcia domu z nepálenej tehly

Rekonštrukcia domu z nepálenej tehly

Článok je na 13 min čítania

Nepálená tehla je často spájaná s nízkou kvalitou a nedokonalosťou, ale napriek tomu celá tretina ľudstva ešte stále býva v domoch z tejto tehly. V minulosti sa na Slovensku stavali domy z nepálenej tehly takmer vo všetkých regiónoch, a dodnes stoja po celom Slovensku tzv. vaľkové domy. Mnohé z nich však noví majitelia búrajú. Nové budovy sa obvykle stavajú z pálených tehiel, betónu alebo iných moderných materiálov a nepálená tehla sa dostáva na okraj záujmu.

Výhody nepálenej tehly

Rekonštrukcia starých stavieb však ponúka možnosť zachovať si charakteristický vzhľad a využívať výhody, ktoré nepálená tehla ponúka. Hlinené steny dokážu dýchať a udržiavať príjemnú vlhkosť ovzdušia, majú vynikajúce zvukovoizolačné vlastnosti, filtrovať prach a absorbovať škodlivé látky. Hlina má aj akumulačné vlastnosti, uchováva príjemnú klímu v lete a teplo v zime.

Statika nehnuteľnosti a výber materiálov

Avšak, na rekonštrukciu týchto starých domov je potrebný odborník, ktorý dokáže správne vybrať materiály a zabezpečiť, aby stará stavba zostala staticky bezpečná. Ak sa však rekonštrukcia uskutoční správne, tak dokáže poskytnúť bývanie s mnohými výhodami a zdravým prostredím pre obyvateľov.

Skôr ako sa teda rozhodnete pre demoláciu vášho starého domu, skúste zvážiť rekonštrukciu, ktorá vám môže poskytnúť pohodlie, kvalitu a jedinečný charakter.

S výhodami prichádzajú aj nevýhody

Rekonštrukcia domu z nepálených tehál však nie je bez nedostatkov. Najčastejším problémom je práve spomínaná statika, kedže mnohé z týchto stavieb stoja na slabých, alebo žiadnych základoch. Hlavnou nevýhodou samotnej tehly je jej nižšia odolnosť voči vlhkosti a nepriaznivým poveternostným podmienkam.

Preto je potrebné dbať na dostatočnú izoláciu a odvod vlhkosti. Okrem toho sa aj vzhľadom k použitým materiálom a technológiám pri ich výrobe môžu líšiť tehly v jednej stavbe v kvalite aj trvanlivosti.

Ako na sanáciu domu z nepálenej tehly

V konečnom dôsledku je rozhodnutie, či sa pustiť do rekonštrukcie alebo búrania starého domu na majiteľovi. Je dôležité zvážiť nielen finančné náklady na celkovú rekonštrukciu, ale aj to, čo nám bude daný dom môcť poskytnúť v oblasti pohodlia, zdravia a životného prostredia. V prípade starých vaľkových domov sa tieto faktory môžu ukázať rovnako dôležité ako moderné materiály a konštrukcie.

Hlavné prvky a procesy sanácie hlinených stavieb:

Sanácia základov

Môže obnášať jednoduché činnosti ako prehĺbenie základovej škáry, ale aj obnovu častí vykazujúce poruchy, či rozšírením základov samotných. V niektorých prípadoch sa na zvýšenie únosnosti využíva injektáž zeminy.

Odľahčenie konštrukcie vrchnej stavby

Klasický hlinený dom možno odľahčiť dvoma spôsobmi, vložením nových podpier do miest najviac namáhaných váhou konštrukcie, alebo odľahčením krovu či zmenou samotnej krytiny.

Sanácia hlinených stien a pilierov

Oprava stien vyžaduje väčšinou celý rad rôznych sanačných opatrení a postupov, pretože kvalita pôvodnej stavby aj porucha, ktorú treba riešiť sa môže výrazne líšiť. Navyše jednotlivé metódy majú len obmedzený dosah.

Zvýšenie tuhosti stavby

Pri vaľkových domov často dochádzalo k javu, kedy jednotlivé steny neboli medzi sebou previazané a len sa o seba „opierali“. Preto sa odporúča zvýšiť tuhosť stavbu previazaním, ideálne kombináciu viacerých metód: zvýšením tuhosti stropnej košntrukcie, spínaním, previazaním rohov stien či zosilnením samotného muriva.

Sanácia okenných a dverných otvorov

V minulosti sa najčastejšie používali drevené preklady, ošetrené proti hnilobe napríklad vápnom, či opalovaním, pre zachovanie prirodzeného odvodu vlhkosti sa aj v súčasnosti odporúča pri rekonštrukcii tieto postupy zachovať.

Fasádna tepelná izolácia

Odporúča sa používať prírodne materiály a dbať na dodržanie dostatočnej medzery na prevetrávanie, inak by ste mohli vlhkosť zaizolovať vo vnútri stavby.

Trvalá udržateľnosť domu z nepálnej tehly

Slovné spojenie „udržateľná výstavba“ sa v súčasnosti stále častejšie používa . Hlinené stavby sú vhodným riešením pre trvalú udržateľnosť a tvorbu zdraviu neškodného prostredia. V poslednej dobe sa stali predmetom rekonštrukcií a záujem o ich renováciu namiesto úplného odstránenia narastá. Avšak, pre správne využitie v budúcnosti je potrebné, aby bola rekonštrukcia vykonaná správne, a to nie len po stránke materiálovej, ale najmä procesnej.

Go to Top